Maite Palat: “Sobreviuran aquelles empreses que apostin per mantenir al dia les capacitats dels seus treballadors”

Entrevista a Maite Palat, responsable de l’Àrea de Formació de Mercabarna

Com afronta aquesta nova etapa?
Amb molta il·lusió. Mantindrem la línia de treball que teníem fins ara, però ampliant o millorant quan calgui la nostra oferta de serveis.

Fins ara, coordinava els cursos de formació continuada de l’Àrea. Que li aporta aquesta experiència al seu nou càrrec?
Sobretot, m’ha permès treballar estretament amb algunes empreses del sector de l’alimentació i la distribució de Mercabarna i, també, de fora. És important mantenir-se en contacte amb els empresaris perquè saben quines són les necessitats formatives dels seus treballadors i directius.

Quins són els projectes principals de l’Àrea en aquesta etapa?
Un dels objectius és que les empreses de Mercabarna utilitzin encara més els serveis que l’Àrea els posa a l’abast. Hi ha moltes coses a fer en aquest sentit. Les dades així ho demostren.

Per exemple? 
Des de l’Àrea hem organitzat cursos de formació per al 55% de les cadenes de distribució (amb més de 10 establiments comercials) que tenen seu a Catalunya. En canvi, només un 16% de les empreses de Mercabarna han participat en algun dels nostres cursos per a treballadors en actiu...

Les firmes del recinte encara aposten poc per la formació... 
Encara hi ha moltes empreses de Mercabarna que no són conscients de la importància de formar els seus treballadors, com a eina de motivació i de millora del seu rendiment laboral.

Què els diria a aquestes empreses...
Els diria que, en un entorn cada vegada més competitiu, té més possibilitats de sobreviure l’empresa que es preocupi per mantenir al dia els coneixements i les capacitats dels seus recursos humans, i els sàpiga motivar perquè ho apliquin al lloc de treball.

Idiomes, informàtica, comptabilitat, primers auxilis... L’oferta de cursos per a treballadors és variada!
Sí, i es va actualitzant en funció de les necessitats del sector alimentari i de la realitat social, perquè no hem d’oblidar que la formació és el recurs més eficaç per adaptar-se a les novetats que es produeixen a l’entorn.

En la formació ocupacional, hi haurà canvis?
Com a centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya i com a empresa vinculada a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona que som, seguirem apostant per aquest tipus de formació i oferint els cursos de dependent de comerç de peixateria, carnisseria, xarcuteria, fruiteria i floristeria. A més, treballarem per millorar la professionalització i, en conseqüència, el prestigi dels oficis de peixater, fruiter o carnisser i potenciarem l’esperit emprenedor dels alumnes.

S’incrementarà la col·laboració amb les associacions empresarials del recinte?
Sí, és necessari. Hem de col·laborar a l’hora d’organitzar l’oferta formativa, acordant la temàtica dels cursos, els horaris, etc. Ells ens poden ajudar molt ja que saben les necessitats en matèria de formació dels treballadors del sector. A més, també hem de col·laborar per facilitar a les empreses l’accés a les ajudes econòmiques que existeixen, que en formació són importants i sovint desconegudes.

Com s’aborda des de l’Àrea de Formació l’augment de treballadors immigrants en el sector alimentari?
Tenim una presència important d’immigrants en els cursos de formació ocupacional. El 2008 aquest col·lectiu va suposar el 45% dels alumnes d’aquests cursos. Precisament per això, a l’actualitat estem treballant amb les associacions que aglutinen els diferents col·lectius d’immigrants per donar-los a conèixer la nostra oferta formativa, ja que són potencials treballadors per al sector agroalimentari.