Suport a les empreses que volen exportar

En aquesta jornada, representants de Prodeca i Acc10, dues entitats dependents de la Generalitat de Catalunya, van explicar a la trentena d’empresaris assistents quins serveis ofereixen a les firmes que aposten per obrir-se mercat o consolidar la seva presència a l’exterior.

“Un element clau a l’hora d’exportar és la informació. Per això, posem a l’abast de les empreses estudis de mercat, estadístiques de comerç internacional, assessorament legal i fiscal, elaboració de plans sectorials, organització de missions comercials, etc.”, assegurava la responsable dels Serveis d’Internacionalització, Planificació i Comunicació de Prodeca, Susanna Barquín.

Rússia, un mercat en expansió
Durant l’acte, Acc10 va presentar un estudi de mercat sobre la comercialització de fruita fresca a Rússia. Segons va explicar la directora de l’oficina d’Acc10 a Moscou, Elena Palaguina, Rússia és un mercat amb moltes potencialitats ja que és un dels grans importadors de fruita del món. No obstant, va assenyalar que les firmes que volen exportar poden trobar obstacles, com el estrictes controls duaners i els elevats aranzels que imposa aquest país.