S’instal·la un desfibril·lador al Mercat

De senzill funcionament, aquest aparell a través instruccions orals va indicant a la persona que l’utilitzi els passos que ha de seguir per intentar reanimar el pacient.

Paral·lelament a l’adquisició del desfibril·lador, els membres de la direcció del Mercat i el personal de Vigilància de Mercabarna han realitzat un curs de formació per conèixer l’ús correcte d’aquest aparell. El desfibril·lador s’ha instal·lat en el Pont 2 del Mercat, al cantó del bar El Rancho.

Aquest aparell, que ja és habitual a molts espais públics (estacions de tren, poliesportius, centres comercials, etc.), és el primer que s’instal·la a Mercabarna i s’ha escollit el Mercat Central del Peix perquè és un espai on es concentren moltes persones en un interval de temps reduït.