Marta Vallés: “Construirem un nou PIF al Port i a l’Aeroport”

Entrevista a Marta Vallés, cap dels Punts d’Inspecció Fronterera de Barcelona

Barcelona és la primera ciutat espanyola que té un cap de PIF. En què consisteix la seva feina?
Organitzo i planifico els recursos humans i materials dels PIF del Port i l’Aeroport. A més, sóc la interlocutora davant dels usuaris i organismes que es relacionen amb aquests serveis. Això és bo per als importadors ja que, ara, tenen una única cara visible i, a més, els criteris d’actuació en els dos PIF s’estan unificant.

En aquests mesos s’han posat en marxa tot un seguit de millores en els PIF, amb quin objectiu?
Hem posat en marxa el Pla de Mesures per a la millora dels Serveis de Sanitat Exterior, amb l’objectiu de reforçar els controls sanitaris, però també agilitar aquest servei. En això estem treballant.

Una de les primeres mesures del Pla ha estat l’ampliació dels horaris dels PIF...
Sí, hem passat d’un servei que només funcionava pels matins a un servei que treballa 12 hores ininterrompudament. Ara l’horari és de 8 a 20h. A més, està previst posar en marxa durant el 2009 un servei de 24h en el PIF de l’Aeroport.

També s’han reformat les instal·lacions del PIF del Port...
S’han ampliat els despatxos i les zones de treball. S’han construït dos molls nous i una cambra de refrigeració, s’han incrementat les cambres de congelació, etc. A més, s’han modernitzat les instal·lacions i els sistemes informàtics i tècnics. I, a més, també hem augmentat la plantilla en un 30%.

Què s’aconsegueix amb aquesta reforma?
Per una banda, aquestes millores ajuden a donar resposta a les demandes dels importadors que volen una major rapidesa en el servei i, per l’altra, donem cabuda al nou personal que s’ha incorporat i millorem les condicions de treball. Això servirà fins que tinguem un nou PIF.

Un nou PIF?
Es construirà un nou PIF al Port i a l’Aeroport. El PIF previst al Port estarà ubicat a la ZAL i triplicarà la superfície respecte l’actual instal·lació. Els projectes ja estan fets, ara l’Autoritat Portuària i Aena respectivament han de licitar les obres.

Quin procediment se segueix quan arriba un contenidor amb productes alimentaris?
L’importador ens ha d’avisar amb antelació de l’arribada del contenidor. A partir d’aquest moment, ens ha de presentar la documentació pertinent. És a dir, el document veterinari, el certificat sanitari d’origen (amb informació del país i l’establiment d’origen), una fotocòpia de la factura de la compra, de l’embarcament (amb dades del vaixell o l’avió que transporta la càrrega) i del document duaner. A les 24 hores d’entregar-nos aquests documents, i si tot està correcte, el importador ja ens pot portar el contenidor per fer el control físic.

En què consisteix el control físic?
Primer es controla la identitat. És a dir, que les dades de la documentació i el contenidor coincideixin. També es comprova les condicions higienicosanitàries del contenidor i que s’hagin respectat els precintes. Un cop fet això, s’obre el contenidor i s’agafa una mostra per fer l’examen organolèptic. S’examina el color, l’olor i el sabor del producte. En alguns casos, es prenen mostres de les mercaderies per ser analitzades en el laboratori.

Molts empresaris de Mercabarna han reclamat millores en el servei. Ara que ja s’està actuant, quin missatge li agradaria transmetre’ls?
Jo els voldria dir que les actuacions que estem duent a terme es traduiran en un millor servei. Però, com ja saben, els PIF de Barcelona arrosseguen deficiències des de fa temps i, per això, necessitarem una mica de temps.