La sardina, el producte que més puja

2 de setembre de 2008

Si durant tot el 2007 el preu d’aquest producte es va mantenir estable (entre els 1’50-2 €/kg), en els mesos que portem d’aquest any, la sardina ha experimentat un destacat increment de preu, situant-se el passat mes d’agost, a prop dels 4 €/kg.

Aquest increment tan acusat de la cotització va lligat al un descens progressiu de la comercialització d’aquesta espècie. En només 5 anys, el tonatge d’aquesta espècie ha disminuït el 20%.

Diferent preu segons l’origen
El 34% de les sardines que es comercialitzen al Mercat del Peix provenen de les costes catalanes. La resta procedeixen de França (principal subministrador de sardines del Mercat en el que portem d’any, amb un 44%), Galícia (10%) i d’altres procedències (12%).

La seva escassa presència al Mercat fa que les sardines ‘catalanes’ siguin un dels productes més ‘buscats’ pels compradors i, per tant, amb una cotització major. En canvi, les procedents de França i Galícia es poden adquirir a preus més assequibles.