Guia per contractar estrangers

21 de juliol de 2008


En aquesta guia, s’explica quina documentació ha de sol·licitar l’empresari, segons la procedència o situació legal del treballador, o quins tràmits s’han de realitzar per fer la contractació. Amb aquest document, que en cap cas substitueix l’assessoria jurídica necessària en aquests casos, es pretén desmitificar les problemàtiques que poden sorgir a l’hora contractar estrangers i contribuir, així, a normalitzar l’accés al món laboral d’aquest col·lectiu.

En aquest sentit, per facilitar la difusió d’aquesta informació, Mercabarna distribuirà aquesta guia entre totes les firmes de la Unitat Alimentària.

Per a més informació es pot consultar el web www.bcn.cat/novaciutadania.