Publicat el llibre estadístic del Mercat Central del Peix

20 de juny de 2008

Coincidint amb la commemoració del 25è aniversari del trasllat del Mercat a Mercabarna, procedent de les instal·lacions situades al carrer Wellington de Barcelona, aquesta publicació es presenta amb un disseny especial i amb més continguts. Per exemple, en aquesta edició s’inclouen unes gràfiques amb l’evolució dels preus de diversos productes durant els darrers deu anys, comparant-les amb l’evolució de l’IPC acumulat de Catalunya (prenent com a base les cotitzacions de 1997).

Per obtenir un exemplar d’aquesta publicació, ampliar informació o aclarir dubtes, només cal adreçar-se a la direcció del Mercat Central del Peix.