La qualitat dels productes pesquers, a debat

26 de maig de 2008

Els passats 22 i 23 de maig, Barcelona va acollir el 1er Congrés Internacional de Qualitat dels Productes Pesquers, organitzat pel Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí.

Aquest congrés va reunir representants del sector pesquer i aqüicola espanyol, l’Administració i experts nacionals i internacionals en seguretat alimentària per parlar de la producció, el processat, la distribució i la comercialització dels productes pesquers des del punt de vista de la seguretat i la qualitat.

Les diverses conferències i taules de debat van tractar, entre d’altres, sobre les normatives europees i nacionals en matèria de seguretat alimentària, la investigació de noves vies per assegurar la qualitat dels productes i l’aplicació de la traçabilitat, com a mecanisme que garanteix la seguretat dels productes.