Els preus del Mercat Central del Peix es mantenen estables durant el 2007

26 de març de 2008

Un any sense grans ensurts. Així es podria resumir l’evolució econòmica del Mercat Central del Peix durant el 2007. L’any passat, la cotització mitjana anual del Mercat va ser de 6,3 euros/kg, l’1,2% inferior al 2006.
L’estabilitat va ser la tònica dominant durant tot l’exercici i el preu mitjà del Mercat es va mantenir pràcticament sense variacions –al voltant dels 6,1 euros/kg–, excepte les darreres setmanes de l’any, on els preus van experimentar un lleuger increment coincidint amb el període nadalenc.
Es tracta d’una situació molt diferent a la registrada el 2006, any en què els preus va patir més fluctuacions.
Així mateix, les xifres de 2007 indiquen que el preu mitjà anual del Mercat va acabar l’any lleugerament per sota de l’IPC acumulat de Catalunya des de 1997, una circumstància que no s’havia produït en els últims 10 anys.
Aquest anàlisi sobre el comportament del Mercat, tant pel que fa a productes com a cotitzacions, s’inclou a l’Anuari Estadístic del Mercat Central del Peix, que es publicarà properament.