Mercabarna acull industrials del peix de 40 països

Barcelona es converteix en la capital mundial del sector pesquer

1 de febrer de 2008

Més d’un centenar d’industrials del sector del peix d’arreu del món van visitar el 30 de gener el Mercat Central del Peix de Mercabarna, en el marc de la celebració del congrés Seafood Summit, que va tenir lloc a Barcelona des del dia 27 fins al 30 de gener.

Els congressistes van mostrar el seu interès en conèixer el funcionament del Mercat Central del Peix de Mercabarna, per tractar-se d’un mercat capdavanter al món, pel que fa a l’acompliment de les exigències tècniques, comercials, sanitàries i mediambientals més recents.

A Seafood Summit van assistir uns 350 representants internacionals (de 40 països) de la indústria, la distribució i el comerç del peix i el marisc: des de piscicultors, organitzacions conserveres i elaboradors, fins a empresaris majoristes i detallistes, distribuïdors, representants del sector de la restauració, científics i institucions.

Assegurar el subministrament de manera sostenible

Per primera vegada a la història, el Seafood Summit, organitzat per la Seafood Choices Alliance, se celebra fora dels Estats Units. Segons fonts de l’organització, es va escollir “Espanya, i concretament Barcelona com a escenari per al congrés, pel pes específic que té el mercat espanyol en el sector del peix i el marisc a nivell mundial”.

Sota el títol, ‘Desafiaments globals, solucions locals’, els assistents al congrés van analitzar el present i el futur dels productes del mar. Segons el Tercer Tinent d’Alcalde d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona i president de Mercabarna, Jordi William Carnes, “amb la celebració del Seafood Summit a Barcelona, la nostra ciutat endevé aquests dies la capital mundial de debat sobre els reptes del sector de la pesca, posant l’èmfasi en cercar solucions creatives que assegurin el subministrament variat i sostenible dels productes pesquers”.

Mercabarna, un mercat de referència al món

El Mercat Central del Peix de Mercabarna, considerat un mercat de referència al món, comercialitza unes 100.000 tones de productes l’any, un 85% dels quals són frescos. En l’actualitat, quasi el 50% dels productes són d’origen espanyol i la resta d’importació, provinents d’arreu del món.

El Mercat està format per 50 empreses majoristes amb 80 punts de venda, equipats amb sales de manipulació, per eviscerar i especejar el peix, i espais aïllats tèrmicament a la temperatura adequada per a l’exposició dels productes congelats.

El recinte del Mercat, que ocupa uns 30.000 m2, està aïllat tèrmicament. Els molls estan tancats amb paraments termoaïllants i incorporen portes seccionals. Tot plegat, per mantenir la cadena de fred en els diferents processos de comercialització i distribució dels productes.

Com que la seguretat alimentària és un factor fonamental en l’activitat de les empreses de Mercabarna, un equip de 8 veterinaris i personal de suport, que depèn de l’Agència de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona, treballa diàriament al Mercat per vetllar per l’acompliment de les normatives higienicosanitàries.

Pel que fa als aspectes mediambientals, segons xifres del 2007, ja es recicla el 80% dels residus generats per l’activitat comercial del Mercat Central del Peix. Al propi Mercat, els usuaris separen els residus en diferents fraccions (matèria orgànica, fusta i porex), que després són tractades al Punt Verd de Mercabarna. Així mateix, el Mercat compta amb una xarxa de recollida de les aigües residuals procedents de l’activitat comercial, que es condueixen directament a l’estació depuradora de Mercabarna.

Al voltant del Mercat, en el que es denomina la Zona d'Activitats Complementàries (ZAC) de Mercabarna, se situen també unes 30 empreses del sector, especialitzades en l’elaboració, l’envasat i la distribució de tot tipus de peix i marisc fresc i congelat; vivers i cuitors de marisc; exportadors; les centrals de compra de les gran cadenes de distribució alimentària que es proveeixen de peix i marisc a Mercabarna, així com empreses que s’han especialitzat a proveir de peix el sector de la restauració.

Tots aquests aspectes fan que el Mercat Central del Peix de Mercabarna sigui únic al món quant a l’adequació de les exigéncies higiènicosanitàries més recents i també pel que fa a les tècniques comercials més avançades.