El Punt Verd comença a reciclar el porexpan

1 d'octubre de 2007

El Punt Verd de Mercabarna compta, des de primers del mes de setembre, amb una nova màquina que permet reciclar el porexpan o poliestiré expandit, un material que és d’ús habitual al Mercat Central del Peix i a moltes de les empreses de la Zona d’Activitats Complementàries (ZAC).

Fins ara, el porexpan que es recollia a la Unitat Alimentària anava directament a l’abocador, ja que la brutícia i, principalment, l’olor a peix presents en aquest material no feien viable el seu reciclatge.
Aquest problema es resolt amb aquesta nova màquina, que tritura i premsa el porexpan i augmenta considerablement la seva densitat, transformant-lo en unes barres compactes, que faciliten el seu transport.

Un cop fora del Punt Verd, aquestes barres es fonen i s’usen com a plàstic de segona categoria, que serveix per fabricar, per exemple, penjarobes.

Aquesta màquina, propietat de l’empresa Reciclatges Rodilla –que també s’encarrega de la gestió del residu –, pot reciclar fins a 200 quilograms en una hora.

La previsió és arribar a reciclar 2 tones diàries. Aquest objectiu només es podrà assolir amb la col·laboració dels majoristes i usuaris de Mercabarna que portin els residus de porexpan seleccionat al Punt Verd.