Negociats Altres Negociats

Núm. expedient: NEG 15107

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT L’ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RENTING, DE DOS VEHICLES PER AL DEPARTAMENT DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A.

Documentació

Anunci licitació (PDF 208,22 Kb)

Plec administratiu (PDF 409,97 Kb)

Plec tècnic (PDF 419,27 Kb)

Annex retolació (PDF 856,99 Kb)

Resolució licitació deserta (PDF 204,27 Kb)

Estat de tramitació

Desert