Negociados Otros Negociados

Nº expediente: NEG 15107

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT L’ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RENTING, DE DOS VEHICLES PER AL DEPARTAMENT DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A.

Documentación

Anunci licitació (PDF 208,22 Kb)

Plec administratiu (PDF 409,97 Kb)

Plec tècnic (PDF 419,27 Kb)

Annex retolació (PDF 856,99 Kb)

Resolució licitació deserta (PDF 204,27 Kb)

Estado de tramitación

Desierto