Settled

Núm. expedient Description Estat de tramitació Data límit presentació sol·licituds
NEG11102 Licitació subministrament i instal·lació d’un flotador clarificador final Adjudicat 25.03.11 a les 14:00 hores
NEG11101 Licitació subministrament contenidors per a la recollida selectiva de residus sòlids urbans del Mercat Central de Fruites i Hortalisses de Mercabarna Adjudicat 18.03.11 a les 14:00 hores
NEG09101 Obres d’urbanització de la sortida vial pel Carrer F Adjudicat Fins a les 14:00 hores, 17.07.09