Settled

Núm. expedient Description Estat de tramitació Data límit presentació sol·licituds
NEG 15101 LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSULTORIA PER A L’ANÀLISI I AVALUACIÓ DE LA SITUACIÓ ORGANITZATIVA DE MERCABARNA Adjudicat 14-01-15 a les 14:00 hores
NEG 14106 LICITACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL SOSTRE DE LA SALA DE VENDES DE L’ESCORXADOR DE LA UNITAT ALIMENTARIA DE BARCELONA “MERCABARNA” Adjudicat 12/12/14 a les 14:00 hores
NEG 14105 CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER, NETEJA I MANTENIMENT DE LA ROBA DE TREBALL PER AL PERSONAL EN PLANTILLA DE MERCABARNA Adjudicat 12/12/14 a les 14:00 hores
NEG14104 CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE DISSENY I IMPRESSIÓ DE LA MEMÒRIA ECONÒMICA I D’ACTIVITATS DE MERCABARNA Adjudicat 3-10-14 a les 14.00 h
NEG 14103 OBRES DE REFORMA DE LA XARXA INTERIOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS EN EL CONJUNT DE PAVELLONS DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES DE MERCABARNA Adjudicat 10-09-14 a les 14:00 hores
NEG 14102 LICITACIÓ OBRES DE REFORMA DE LA SALA D'ACTES DE L'EDIFICI CENTRE DIRECTIU DE MERCABARNA Adjudicat 11-06-14 a les 14:00 hores
NEG 14101 LICITACIÓ OBRES DE REFORMA DELS VESTIDORS DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX DE LA UNITAT ALIMENTÀRIA DE BARCELONA “MERCABARNA”. Adjudicat 4-04-14 a les 14:00 hores
NEG 13102 LICITACIÓ OBRES DE MILLORA DE LES CONDICIONS SANITARIES I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS L'EDIFICI POLIVALENT DE LA UNITAT ALIMENTÀRIA DE BARCELONA “MERCABARNA”. Adjudicat 5-12-13 a les 14:00 hores
NEG 13101 LICITACIÓ SUBMINISTRAMENT RENOVACIÓ DE LES COMMUTADORES ETHERNET I DELS FIREWALLS DE LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE MERCABARNA Adjudicat 25-10-13 a les 14:00 hores
NEG11103 Licitació de les obres de reparació de la impermeabilització de la coberta de l’edifici bancs i oficines de Mercabarna Adjudicat 18.05.11 a les 14:00 hores