Settled

Núm. expedient Description Estat de tramitació Data límit presentació sol·licituds
NEG16109 CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA AL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES DE MERCABARNA (BARCELONA) Adjudicat 13/06/2016 a les 14:00 hores
NEG16108 CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DELS SERVEIS PÚBLICS DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES I DEL MERCAT CENTRAL DEL PEIX. Adjudicat 13/06/2016 a les 14:00 hores
NEG16107 CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE L'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ DELS PAVELLONS E I F DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES DE MERCABARNA Adjudicat 13/06/2016 a les 14:00 hores
NEG16106 CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT TÈCNIC I REALITZACIÓ D'ANALÍTIQUES D'AIGUA RESIDUAL, DE XARXA, DE POU I LEGIONEL.LA Adjudicat 10/06/2016 a les 14:00 hores
NEG16105 CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE CERTIFICACIÓ, SEGUIMENT I ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LES NORMES UNE-EN-ISO 9001 I 14001 (LOTS 1 I 2) Adjudicat 20/04/2016 a les 14:00 hores
NEG16104 CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE L'EDIFICI MULTISERVEIS I (COBERTA, XARXES D'AIGUA I BAIXA TENSIÓ) DE MERCABARNA (BARCELONA) Adjudicat 20/04/2016 a les 14:00 hores
NEG16103 CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA PARCIAL DE LA INSTAL.LACIÓ FRIGORÍFICA DE L'ESCORXADOR DE MERCABARNA (BARCELONA) Adjudicat 20/04/2016 a les 14:00 hores
NEG16101 LICITACIÓ CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CENTRE DIRECTIU DE MERCABARNA (BARCELONA) Adjudicat 10/02/2016 a les 14:00 h
NEG16102 LICITACIÓ CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA INTEGRAL DE LA PLANTA SISENA I PARCIAL DE LA PLANTA SEGONA DE L’EDIFICI DIRECTIU DE MERCABARNA (BARCELONA) Adjudicat 10/02/2016 a les 14:00 h
NEG15112 LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI I COMPLEMENTS D’UNIFORMITAT PER AL PERSONAL DEL DEPARTAMENT DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE MERCABARNA Adjudicat 22/01/16 a les 14:00 h