Settled Others Settled

Núm. expedient: NEG 14103

OBRES DE REFORMA DE LA XARXA INTERIOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I CENTRALITZACIÓ DE COMPTADORS EN EL CONJUNT DE PAVELLONS DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES DE MERCABARNA

Documentation

Anunci (PDF 142,67 Kb)

Plec Administratiu (PDF 315,72 Kb)

Model contracte (PDF 195,90 Kb)

Plec Tècnic I (PDF 1,66 Mb)

Plec Tècnic II (PDF 6,22 Mb)

Informe Proposta Adjudicació (PDF 259,30 Kb)

Resolució Adjudicació (PDF 194,97 Kb)

Estat de tramitació

Adjudicat