Settled Others Settled

Núm. expedient: NEG15111

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT L’ARRENDAMENT EN LA MODALITAT DE RENTING, D’UN VEHICLE DUMPER PER A L’ÀREA DE JARDINERIA DEL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I NETEJA DE MERCABARNA

Documentation

Anunci licitació (PDF 216,14 Kb)

Plec administratiu (PDF 433,09 Kb)

Plec tècnic (PDF 214,83 Kb)

Informe Proposta Adjudicació (PDF 320,62 Kb)

Resolució Adjudicació (PDF 208,29 Kb)

Estat de tramitació

Adjudicat