Settled Others Settled

Núm. expedient: NEG 15108

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT, REPARACIÓ I MILLORA DE LA URBANITZACIÓ (OBRA CIVIL) PER A L’ADEQUACIÓ AL PLA DE MOBILITAT PEATONAL INTERIOR AL RECINTE DE MERCABARNA, A LA ZONA FRANCA

Documentation

Anunci licitació (PDF 216,41 Kb)

Plec Administratiu (PDF 479,72 Kb)

Plec Tècnic (PDF 2,24 Mb)

Contractes tipus obres (PDF 269,47 Kb)

Informe selecció ofertes finalistes (PDF 156,59 Kb)

Informe Proposta Adjudicació (PDF 301,83 Kb)

Resolució adjudicació (PDF 208,18 Kb)

Estat de tramitació

Adjudicat