Settled Others Settled

Núm. expedient: NEG: 15106

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SEGUIMENT DE CONTINGUTS ESPECÍFICS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS

Documentation

Anunci licitació (PDF 202,28 Kb)

Plec administratiu (PDF 378,25 Kb)

Plec tècnic (PDF 253,99 Kb)

Annex 1 (PDF 170,56 Kb)

Informe proposta adjudicació (PDF 267,72 Kb)

Resolució adjudicació (PDF 207,65 Kb)

Estat de tramitació

Adjudicat