Settled Others Settled

Núm. expedient: NEG 15104

LICITACIÓN PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DELS TANCAMENTS DE LA FAÇANA DEL EDIFICI DEL CENTRE DIRECTIU A MERCABARNA (BARCELONA)

Documentation

Anunci Licitació (PDF 202,44 Kb)

Plec Administratiu (PDF 416,96 Kb)

Plec Tècnic (PDF 1,45 Mb)

Plànols (ZIP 2,34 Mb)

Proposta Adjudicació (PDF 257,88 Kb)

Resolució Adjudicació (PDF 194,39 Kb)

Estat de tramitació

Adjudicat