Settled Others Settled

Núm. expedient: NEG09101

Obres d’urbanització de la sortida vial pel Carrer F

Documentation

Anunci (PDF 49,04 Kb)

Model contracte (PDF 147,25 Kb)

Plec administratiu (PDF 154,28 Kb)

Document erroni (PDF 36,00 Kb)

Estat de tramitació

Adjudicat