Tenders Others Tenders

Services

Núm. expedient: OB11102

LICITACIÓ SERVEI DE VIGILANCIA, PEATGES I PERSONAL AUXILIAR PER ALS RECINTES DE MERCABARNA

Documentation

Obertura propostes econòmiques (PDF 95,37 Kb)

Resolució adjudicació (PDF 75,15 Kb)

Estat de tramitació

Adjudicat