Tenders Others Tenders

Award stalls Markets

Núm. expedient: MCP13101

Adjudicació mitjançant autorització administrativa de l’ús de lloc de venda núm. 54 del Mercat Central del Peix

Documentation

Download related document (PDF 186,97 Kb)

Reglament (PDF 5,89 Mb)

Reglamento (versión castellana) (PDF 416,77 Kb)

Anunci (PDF 2,25 Mb)

Anunci BOPB (PDF 412,13 Kb)

Estat de tramitació

Empty